Ankete

Koliko pobeda u nizu će Crvena zvezda uspeti da ostvari?

Ostaće na sedam pobeda

Vezaće osam pobeda

Vezaće devet pobeda

Vezaće deset pobeda

Više od deset pobeda zaredom